19 d’abril 2008

Suites de Bach transcrites per Marcos Díaz





.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L'any passat va sortir aquesta publicació d'Opera Tres. Les suites per a violoncel de Bach transcrites per a guitarra per Marcos Díaz. Són molt interesants, particularment original és el to de sol menor utilitzat per a la suite número cinc