18 de març 2008

Què pots estudiar a l'ESMUC?


Aquesta foto, extreta de la Wikipedia, mostra l' Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC).

Tal i com llegim en aquesta web i també en la de la pròpia escola, és un centre oficial creat l'any 2001, situat a l'edifici de l'Auditori de Barcelona. I és en l'actualitat, l'única institució sustentada amb fons públics on es poden cursar estudis superiors de música a Catalunya. El Liceu, on també es poden estudiar, és de titularitat privada.

Alguns dels principals objectius del seu projecte educatiu són:

 • Que no hi hagi cap mena de jerarquització ni entre els diferents estils ni entre les diferents professions.
 • Que es formi com un microcosmos musical en el qual es reprodueixen situacions de col•laboració com les que cal que es donin en la realitat.
 • Fer de l’emuc el vèrtex de la piràmide de l’educació musical a Catalunya de la qual també formen part les escoles de música i els conservatoris.
 • Fer de l’esmuc un centre innovador i obert a la societat en el qual conflueixen de manera productiva la creació, la producció, la investigació i la docència.
Les titulacions que poden obtenir-se són:
 1. Jazz i música moderna
 2. Música antiga
 3. Música clàssica i contemporània
 4. Música tradicional
 5. Teoria i composició
 6. Direcció
 7. Musicologia
 8. Pedagogia
 9. Sonologia
Organització dels departaments
.
Si vols fer el grau superior de guitarra clàssica has de triar l'opció tres de la llista de més a dalt: musica clàssica i contemporània. Els estudis de música clàssica i contemporània de l’ESMUC estan organitzats en dos departaments: el d’Instruments Orquestrals i el d’Instruments no Orquestrals (que inclou el cant).

Aquests dos departaments organitzen els estudis de les titulacions superiors i també tot un seguit d’activitats:
 • concerts del professorat
 • concerts de conjunts de l’Escola
 • seminaris
 • tallers
 • classes magistrals

(Consulta els programes en aquest blog: http://www.esmuc-pfc.blogspot.com/)

Aquestes activitats estan relacionades amb els estudis que es fan en els departaments de música clàssica i contemporània i són obertes al públic en general. El blog que podeu clicar més a dalt està especialitzat en els projectes de fi de carrera (pfc).
.
A més dels estudis oficials encaminats a l'obtenció del títol superior, hi ha una oferta de cursos d’especialització per a aquelles persones que desitgen aprofundir en aspectes vinculats a l'àmbit d’aquests departaments; això és el que podriem dir-ne cursos de postgrau.

Plans d'estudi

Els estudis del grau superior de guitarra - com tots els de música clàssica i contemporània -consten de 300 crèdits a cursar en 4 anys. Les assignatures estan dividides en:

 1. Troncals: assignatures comunes a tots els àmbits, incloent-hi el projecte final.
 2. Específiques obligatòries: assignatures d’interpretació instrumental i vocal, anàlisi, tècniques i estils.
 3. Específiques optatives: conjunt vocal o instrumental i assignatures vinculades a altres departaments i estils musicals.
 4. Assignatures de lliure elecció: ofertes pels diferents departaments.
Objectius docents

Així ho llegim en la seva web, la qual podeu consultar clicant al final del blog:
 • Formar professionals altament qualificats en l’àmbit de la interpretació i la pedagogia dels instruments de la música clàssica i contemporània, coneixedors de la diversitat de possibilitats al seu abast, posseïdors d’un llenguatge i una estètica propis i preparats per treballar amb aquells formats, mitjans, gèneres i contextos més necessaris i habituals a l’hora de satisfer les demandes laborals i professionals del nostre temps.